top of page

#129 Anna Bondo Nielsen: Lad os få stoppet de evindelige besparelser


Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget 2021: Anna Bondo Nilelsen

Anna Bondo Nielsen fra Enhedslisten er endnu en af de dygtige politikere, der kommer og diskuterer "det gode børneliv" i Roskilde lørdag d. 2. oktober kl. 12:30 i hal 9 i Musicon. Jeg har lokket Anna til at svare på et spørgsmål forud for debatten.


Hvad vil du helst have lavet om på børneområdet i Roskilde?

At langt flere børn får oplevelsen af at være inviteret ind i et større fællesskab


Hvad synes du om standarden af institutioner og skoler her i byen?

Standarden er generel høj. Der er et stort fagligt og socialt engagement i både institutioner og skoler. Der er vilje til at ville løfte og udfordre. Det er rigtigt godt. Samtidigt er mange ansatte og ledere gennem de senere år blevet mere presset. Presset på ressourcer og presset på krav, der stilles udefra. Krav om dokumentation, opstilling af centralt fra fastsatte mål og at arbejde hen mod disse mål…i en situation, hvor det ville give mere mening at arbejde målrettet på en anden måde. Målrettet ift. den enkelte institution, målrettet ift. det enkelte barns situation.


Hvad vil du gøre for at sikre gode arbejdsforhold for lærere og pædagoger?

Jeg vil bakke op om det gode arbejde med Professionel kapital, der er er i gang på skolerne. Gennem dette arbejde får vi styrket den enkelte medarbejders mulighed for at løfte ud fra de fagprofessionelle ressourcer - i stedet for at skulle arbejde på en måde, som for den professionelle ikke giver mening ift. det resultat, man ved, man kan opnå. Gennem dette arbejde styrker vi samarbejdet mellem ledere og medarbejdere ud fra det rette fokus – nemlig børnenes daglige og sociale udvikling. Gennem dette arbejde styrker vi arbejdsglæden, mindsker sygefraværet og får gejst ind i arbejdet. Gejst blandt medarbejdere er altafgørende i arbejdet med børn. Jeg vil hjælpe med at fortælle om dette gode projekt og forhåbentligt derigennem være med til at sprede det til andre områder end skolerne.


Jeg vil også kæmpe imod de evindelige besparelser – og er glad for, at det lykkedes med næste års budget for første gang længe, at skoler og institutioner ikke selv skal ud og starte et år med at beslutte, hvor de vil gøre kvaliteten mindre ved at trække de besluttede ressourcer ud.


Jeg vil kæmpe for bedre normeringer i daginstitutioner, klub, skoler og SFO. Det er en svær kamp, fordi vi i kommunerne er underlagt en ringe budgetlov, der gør det svært at investere. Og investeringer skal der til for at stoppe den negative udvikling af de alt for mange børn og unge, som mistrives. Vi bliver nødt til at investere i bedre normeringer og flere uddannede personaler på det almene område. Investere for at give børn og unge bedre liv. Og investere økonomisk, så det ikke er så dyrt at forsøge at ”reparere/samle op”, når det går galt.


Hvad vil dit parti gøre for at forbedre vilkårene for børnefamilierne?

Jeg vil sammen med gode kræfter kæmpe hårdt imod børnefattigdom. Børn, der lever i fattigdom kommer beviseligt bagud fagligt og socialt og bliver ofte udfordret resten af deres liv. Det er ikke i orden! Og det er meget uklogt! Lokalt i Roskilde skal vi støtte op om familier, der er ramt økonomisk og socialt og som er ramt af sygdom. Vi skal have fokus på sundhed. Og vi skal have fokus på at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfundet i den fælles opgave og forpligtelse, jeg mener, vi har: At støtte op om at give alle børn en mulighed for at være en del af fællesskabet.


Generelt arbejder EL på en 30 timers arbejdsuge – som bl.a. vil kunne give børnefamilier mere ro og overskud. Her og nu mener jeg, vi bør blive bedre til at tænke børnefamiliers liv ind i de almindelige demokratiske processer, vi har. Det bør være muligt for forældre at kunne deltage i demokratiske processer lige fra borgermøder til forældremøder på en måde, så det er muligt uanset hvilken familieform, vi har. Det handler om mødeformer og tidspunkter.

Og så skal vi styrke kulturen på en måde, så børnefamilier gennem kulturen (og jeg ser idrætten som en del af kulturen) kan samles på tværs og støtte hinanden.


Endelig er det meget vigtigt, at det skal blive lettere at få hjælp og støtte, når et familiemedlem ikke trives. Det kan ske for os alle. En tidlig indsats ved mistrivsel er altafgørende for, at man kan komme videre – det gælder for den, der er i mistrivsel – og det gælder for hele familien. Personaler skal kunne reagere professionelt og hurtigt ved mistrivsel. Det skal være tydeligt, hvor man kan række ud efter hjælp. Og når man rækker ud efter hjælp, skal man guides – sådan at man ikke bliver sit barns eller ægtefælles - eller sin egen - projektleder i et system, der er svært at navigere i.

Er der et børnetilbud i Roskilde, som du er særlig glad for?

Jeg kan ikke fremhæve et særligt tilbud. Der er et hav af super gode frivillige tilbud inden for spejderverdenen, idrætsforeningerne, børnemusik og -kor tilbud og foreninger, der tager sig af udsatte børn J


Og så de nemme:

Nå…jeg synes nu ikke, de er så nemme ;-)


Hvilken fagbog vil du anbefale alle at læse?

Pelle Dragsted: Nordisk socialisme


Hvilken skønlitterær bog vil du anbefale?

Himmerige og Helvede. Første del af en trilogi af Jón Kalman Stefánsson


Hvem holder du med i fodbold?

Røde Stjerne ;-)


Hvem er din yndlingsmusiker?

Annisette Koppel


Hvem er dit forbillede?

Fru Hansen – min saglige gamle håndarbejdslærer. Hun rummede os alle sammen og skabte et fantastisk og trygt fællesskab der i det små…. i lokalet mellem synåle og stofrester.


Hvorfor vil du gerne deltage i debatten d. 2. oktober?

Fordi det er så umådeligt vigtigt, at vi sætter fokus på børns liv og muligheder. Der er så meget god energi i børn og unge. Vi vinder så meget, hvis vi understøtter dette. Og vi taber så meget, hvis vi ikke gør.


.Hvis du vil høre debatten om "det gode børneliv" kan du møde op til den politiske debat på Musicon d. 2. oktober kl. 12:30 i Hal 9. Hvis du bliver hængende, kan du senere opleve Svend Brinkmann, Katinka, Mette Carendi og en masse andre spændende opdragelsesmennesker tale om familieliv og børneopdragelse i dag. Denne del af dagen kan du købe billet til her. Ellers skal du huske at der her på siden udkommer et indlæg om børneopdragelse hver fredag de næste 14 år, som du kan læse mere om her

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page